ഇസ്തിഖാറ നമസ്കാരം: അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ആലോചന

ഒന്നു സങ്കല്‍പിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മുടെ വീട്ടില്‍ ഒരു വിവാഹം നടക്കുകയാണ്. ഉറപ്പിക്കലും ഒരുക്കങ്ങളും തകൃതിയായി നടന്നു. എന്നാല്‍ കുടുംബത്തില്‍ തലമുതിര്‍ന്നൊരു കാരണവരുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തോട് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തത്. സമംഗളം കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വധൂവരന്റെ വീട്ടുകാര്‍ക്കിടയില്‍ അല്‍പസ്വല്‍പം അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉടലെടുത്തപ്പോള്‍ പരിഹാരം കാണാനായി രണ്ടുകൂട്ടരും ചര്‍ച്ചക്കൊരുങ്ങുകയാണ്. മേല്‍പറഞ്ഞ കാരണവരും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെക്ഷണിച്ചാല്‍, “കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് ആലോചിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നീ ചെയ്തത്, അനുഭവിച്ചോ…” എന്നാണദ്ദേഹം പറയേണ്ടത്. പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ അതദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്യത. പക്ഷെ, ക്ഷണിക്കുന്നയാള്‍ക്കൊരു ചമ്മലുണ്ടാകണമെല്ലൊ.ഒരു വാക്കു പറയാമായിരുന്നു എന്നൊരു മന:സാക്ഷിക്കുത്ത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *